İçerik Pazarlama Nedir

  Anasayfa/İçerik Pazarlama Nedir

 

Son yıllarda pazarlama evreninde sık sık duyulan içerik pazarlama terimi, herkesin az çok aşina olduğu bir pazarlama türü olarak bilinmektedir. Doğru teknik ve stratejiler uygulanması halinde içerik pazarlaması hem amatör hem de profesyonel işletmelerin en büyük destekçilerinden birisi haline gelmektedir.

 

İçerik Pazarlama Neden Önemli

 

Hedef kitle müşteriyi derinden etkilemek, onlarla düzgün iletişim kurabilmek ve kar getiren potansiyel müşteri aksiyonu elde etmek amacıyla değerli, geçerli ve devamlı içerik üretilmesine ve dağıtılmasına içerik pazarlama adı verilmektedir. İçerik pazarlaması yaparken asıl amaç, sürekli ve etkili içerik paylaşımı yaparak hedeflenen müşteriler ile devamlılığı olan bağlar kurabilmektedir. İçerik pazarlama nedir sorusuna ayrıca bu tarz bir pazarlama yönteminde müşterilerin davranışlarını değiştirme ve geliştirme mantığının temel alındığı da söylenebilmektedir.

İçerik pazarlaması tekniğinde servis ve ürünleri potansiyel müşterilerin gözlerine sokmaktan ziyade onları bilinçlendirme adına adımlar atılmakta ve buna göre de çeşitli bilgiler paylaşılmaktadır. Microsoft, John Deere, P&G ve Cisco Systems gibi dünyaca ünlü büyük pazarlama firmalarının içerik pazarlamasına ciddi derecede önem vermesi ise elbette bir tesadüf değildir. Zira günümüzde büyük firmaların dışında ufak çaptaki işletmeler ve tek kişi ile yönetilen dükkanların dahi yoğun şekilde içerik pazarlaması yaptığı söylenebilmektedir.

 

Geleneksel Tanıtım ile İçerik Pazarlamanın Farkı

 

Günümüzde geleneksel tanıtım teknikleri ile hareket eden işletmeler devamlı potansiyel müşterilerini bilgi yağmuruna tutmaktadır ve çoğu zaman da söz konusu bilgilerin hiçbiri yeterli seviyede değerli olmamaktadır. Bu tarz bilgilere ayrıca halk arasında spam da denilebilmektedir.

Günden güne yaşayan her bir bireyin sadece tek bir gün içerisinde dahi onlarca defa birbirinden farklı yüzlerce pazarlama mesajıyla baskılandığı da düşünüldüğünde içerik pazarlamasını önemli kılan şeyin verilen bilgilerin değeri ve geçerliliği olduğu rahatlıkla söylenebilmektedir. Zira iyi bir içerik pazarlama tekniği, potansiyel müşterilerin oturup düşünebilmelerine imkan vermektedir ve düşünerek daha farklı davranışlar geliştirmelerini mümkün kılabilmektedir.

İçerik pazarlaması ayrıca nispeten yeni bir iletişim tekniği olarak kabul edilse de esasen bu pazarlama dalının köklerinin çok uzun yıllar öncesine dayandığı ve markaların yüzyıllardır kendi hayat öykülerini içerik pazarlama tekniği ile anlattıklarından da söz edilebilir.

Geleneksel tanıtım, radyo, TV, dergi reklamları, bilboardlar ve posterler yolu ile marka ve işletmelerin potansiyel müşterilerine verdikleri mesajlar üzerinden ilerlemektedir. Geleneksel tanıtımda kullanılan iletişim araçları, potansiyel müşteriler istemese ya da talep etmese dahi onları bazı zorunlu reklam mesajlarına maruz bırakmaktadır. Bu tür reklamlar potansiyel müşterilere herhangi bir şey öğretmek yerine onlar üzerinde anlık satın alma hissi yaratmayı amaçlamaktadır. Örneğin, TV’de kanal değiştirilirken ekrana gelen ya da araçta giderken bilboardlarda görülen reklamlar, kısa bir süreliğine potansiyel müşterilerin dikkatini çekmeyi başarmaktadır.

İçerik pazarlama ise potansiyel müşterilere değer katması ve pazarlamayı yapan markalara duyulan sadakati arttırması ile bilinmektedir. Genellikle videolar ve bloglar aracılığı ile müşterilere bilgi veren içerik pazarlaması tekniği, söz konusu bilgilendirme süreci ile gelecekteki olası satın alımları da fazlası ile teşvik edebilmektedir.